Perspektywy rozwoju dla szkółkarstwa

Nowoczesne i praktyczne spojrzenie na zagadnienia związane z produkcją i sprzedażą oraz tendencje i możliwości rozwoju branży to główne wątki Międzynarodowej Konferencji SZKÓŁKARSTWO – PERSPEKTYWY ROZWOJU, która odbyła się w dniach 29-30 listopada w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum

 

Konferencja zorganizowana została z okazji 25-lecia Związku Szkółkarzy Polskich. Spotkanie rozpoczął Szczepan Marczyński, właściciel Szkółki Clematis Źródło Dobrych Pnączy, który przybliżył historię i rozwój polskiego szkółkarstwa, wskazując jednocześnie na zagrożenia i wyzwania, jakim branża powinna w najbliższym czasie sprostać. – Pojawia się pytanie o konkurencyjność polskiego materiału szkółkarskiego w dłuższej perspektywie czasowej z roślinami z innych krajów UE. Z jednej strony w Polsce są obecnie niższe koszty pracy, ale cały czas relatywnie droższe są niektóre środki produkcji.

 

Wysokie są koszty inwestycji technicznych w stosunku do liczby roślin, które trzeba sprzedać, aby je ponieść. Aby utrzymać konkurencyjność w przyszłości, polskie szkółkarstwo powinno ciągle rozwijać zaplecze techniczne, zwiększać mechanizację i wydajność oraz organizację pracy – mówił Szczepan Marczyński. W konferencji wzięli udział m.in.: Arie Bloom – ekspert z zakresu hodowli nowych odmian, Neville Stein – znany brytyjski specjalista z zakresu zarządzania i sprzedaży czy dr Henrich Lösing – niemiecki ekspert, specjalizujący się w ochronie roślin oraz przedstawiciele najważniejszych krajowych szkółek i gospodarstw szółkarskich.

 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: