PNOS – likwidacja zamiast układu

Od 20 lutego zmienił się sposób prowadzenia postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim SA. Decyzją sądu postępowanie z możliwością zawarcia układu zmieniono na postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika

Jak poinformowała spółka na swojej stronie internetowej, nie oznacza to zakończenia działalności Spółki. „Zmiana formy upadłości pozwoli na dogłębną restrukturyzację firmy i mamy nadzieję, że doprowadzi do przywrócenia w pełni funkcjonalności przedsiębiorstwa. Gdy Spółka zacznie osiągać zyski i uzyska spodziewane wpływy do masy upadłości pozwalające na realizacje propozycji układowych, możliwe będą zmiany trybu postępowania upadłościowego” – czytamy w oficjalnym komunikacie PNOS-u.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: