PNOS rozwija rynek profesjonalny

PNOS rozwija rynek profesjonalny

Firma PNOS co roku zwiększa portfolio oferowanych odmian, opierając się nie tylko na własnych, ponad 130 odmianach warzyw, ale również na odmianach kooperujących z nią firm hodowlanych, takich jak MoravoSeed, czy Graines Voltz. Rozwijanie działu sprzedaży nasion profesjonalnych będzie jednym z najważniejszych elementów strategii firmy

 

Tekst: Dariusz Kacprzak, menedżer ds. sprzedaży nasion profesjonalnych w firmie PNOS

 

Polska jest jednym z największych producentów warzyw w Unii Europejskiej (3. miejsce po Hiszpanii i Włoszech) ze średnią roczną produkcją oscylującą w granicach 5 mln t, co stanowi ok. 9% zbiorów w całej Unii Europejskiej. W strukturze zasiewów polskich gospodarstw 1. miejsce zajmuje cebula z powierzchnią upraw ok. 27 tys. ha, na 2. – znajduje się marchew (22 tys. ha), na 3. kapusta (ok. 19,5 tys. t) i odpowiednio inne ważne strategicznie gatunki, takie jak ogórki gruntowe, buraki ćwikłowe czy pomidory i kalafiory. Ogólnie w Polsce uprawia się 40 gatunków warzyw ze 250, jakie uprawia się na świecie. Całkowita powierzchnia upraw warzyw w Polsce oscyluje średnio około 185 tys. ha upraw, co stanowi ok. 1,6% powierzchni zasiewów. Tak znaczące wielkości upraw wymagają dostarczenia odpowiedniego wyselekcjonowanego i dobranego materiału siewnego, potrzebnego do uruchomienia produkcji przy sezonowości upraw w Polsce. Pod pojęciem „wyselekcjonowany” należy rozumieć nie tylko odpowiednią fizyczną jakość nasion dostarczanych na rynek producenta, ale – co równie ważne – jakość możliwych do uzyskania plonów, czyli odmian, jakie do produkcji należy zastosować. Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. co rocznie zwiększa portfolio oferowanych odmian, opierając się nie tylko na własnych, ponad 130 odmianach warzyw, ale również na kooperujących z nią firmach hodowlanych. Ważnym ogniwem w tej kooperacji jest firma MoravoSeed, której PNOS Sp. z o.o. jest dystrybutorem na Polskę, czy firma Graines Voltz, oferująca nie tylko warzywa i zioła, ale przede wszystkim wysokiej jakości nasiona znanych na całym świecie odmian kwiatów. Plany rozwojowe Przedsiębiorstwa uwzględniają wdrażanie nowych własnych odmian warzyw, ale i odmian z innych globalnych hodowli.

Tak intensywnie rozwijający się sektor działalności Spółki opiera się na oddzielnym Dziale Sprzedaży nasion profesjonalnych skorelowanym z ogólnym systemem sprzedaży firmy i Działem Obsługi Klienta, do którego wpływają zamówienia. Osobami odpowiedzialnymi za rozwój tego sektora, wizerunkowo i handlowo, będę ja, sprawując funkcję menedżera ds. sprzedaży nasion profesjonalnych oraz Dorota Burdek, specjalista ds. sprzedaży nasion profesjonalnych.

 

Aktywność w terenie

Na co dzień jesteśmy obecni przede wszystkim na polach produkcyjnych w gospodarstwach produkujących warzywa, gdzie doradzamy producentom w agrotechnice upraw, oceniamy testy wdrażanych do produkcji odmian, ale i doradzamy w doborze właściwych do danego środowiska i uwarunkowań geograficzno-klimatycznych odmian. Efekty naszej pracy pomagają wszystkim podmiotom handlującym naszym asortymentem czy przetwórniom rolno-spożywczym w doborze właściwych do produkcji odmian.

Działanie takiej komórki w firmie to ważny krok w rozwoju i kreowaniu wizji przyszłych działań spółki, a przede wszystkim generowaniu możliwych zysków całego łańcucha współpracujących handlowo firm: hurtowni, centrów i sklepów ogrodniczych oraz pojedynczych przedsiębiorców.

Dajemy zatem serwis alternatywny dla działań firm z sektora zachodnich hodowli warzyw. Dodatkowo 7 przedstawicieli PNOS na bieżąco utrzymuje kontakt handlowy na podległych terenach, co urzeczywistnia działania marketingowe w handel, a zatem możliwy do uzyskania zysk ze sprzedaży.

W ramach Działu Profi PNOS jesteśmy obecni na wielu strategicznych wizerunkowo targach ogrodniczych tego segmentu, wśród których należy wymienić TSW Nadarzyn – w cyklicznej styczniowej edycji tego znaczącego na rynku producentów warzyw wydarzenia czy Agrotech Kielce – targach skupiających farmerów wielokierunkowej produkcji rolnej, odbywających się w połowie marca.

              

Branżowe spotkania i szkolenia

Nasze działania na terenie kraju to również szereg spotkań czy eventów branżowych, takich jak prowadzone wspólnie z branżowymi wydawnictwami ogrodniczymi dni cebuli, ogórka, papryki, warzyw korzeniowych czy kapusty czy regionalne Święta Warzyw w Pobiedniku Wielkim (woj. małopolskie) , Agropomerania (woj. zachodniopomorskie) i wiele innych wydarzeń, które w efekcie promują lokalnych producentów ogrodniczych, a zatem lokalny handel danego mikroregionu.

W tym roku położyliśmy również nacisk na szkolenia ze znajomości oferowanych przez nas odmian. Przeprowadzane są one u naszych lokalnych dystrybutorów nasion, w szkołach ogrodniczych i statutowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Wyjazdowe szkolenia przeprowadzamy dla wiodących polskich producentów warzyw, specjalistów przetwórstwa rolno-spożywczego i reprezentantów dystrybutorów nasion bezpośrednio na polach doświadczalnych naszego kooperanta firmy MoravoSeed w Sijanskym Ujezde w Czechach.

 

PNOS nie ogranicza się jednak tylko do działań na terenie Polski, obecni jesteśmy również na spotkaniach o charakterze międzynarodowym, takich jak np. Europejski Kongres Nasienny ESA, który w tym roku odbył się w Sztokholmie. Warto zatem współpracować z nami, handlując naszymi nasionami, szkoląc kadrę handlową czy wybrane grupy producentów. Współpraca biznesowa z firmą PNOS pozwala wygenerować zyski dla Państwa przedsiębiorstw.

Już rozpoczęliśmy sezon handlowy 2019/2020. Szereg publikacji, jakie wydaliśmy – Katalogi profi z odmianami MoravoSeed, Cennik profi z ofertą warzyw PNOS (duże gramatury), MoravoSeed, Graines Voltz, zioła i kwiaty oraz Katalog odmian na rynek profesjonalny PNOS-Moravo i Graines Voltz – powstały z myślą o wspólnym rozwoju biznesu nasiennego.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: