Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Choinek

Od kwietnia tego roku działa Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Choinek, którego celem będzie m.in. reprezentowanie interesów plantatorów w Polsce oraz poza jej granicami, promocja prawdziwych, tzn. naturalnych choinek z polskich plantacji, a także stworzenie wspólnej klasyfikacji jakościowej, której ciągle na naszym rynku brakuje

 

Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Choinek zostało zarejestrowane 18 kwietnia tego roku. W tej chwili do stowarzyszenia zapisało się już 21 właścicieli plantacji choinek. W ramach działalności stowarzyszenia w sierpniu w hotelu Bursztynowy Pałac w Strzekęcinie odbyło się Europejskie Spotkanie Plantatorów Choinek. Impreza organizowana jest cyklicznie od 20 lat; po raz pierwszy spotkanie miało miejsce w Polsce. W ramach spotkania grupa ponad 50 najlepszych plantatorów z całej Europy oraz z USA odwiedziła 4 polskie plantacje. Goście przekonali się, że konkurujemy z najlepszymi nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością. Kolejne letnie spotkanie będzie w przyszłym roku, w ostatni tydzień czerwca w Austrii. Celem działalności stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów plantatorów choinek na terenie Polski oraz poza jej granicami, a także ochrona interesów branży we wszystkich aspektach produkcji, finansów i marketingu. Stowarzyszenie skupi się m.in.: na promocji zrównoważonej i odpowiedzialnej uprawy żywych choinek, propagowaniu wymiany doświadczeń w zakresie uprawy oraz stworzeniu wspólnej klasyfikacji jakościowej. Ważna w działalności będzie także edukacja społeczeństwa w kwestii ekologii i korzyści płynących z uprawy naturalnych choinek oraz zagrożeń związanych z produkcją i użytkowaniem plastikowych podróbek (z  ang. „fake tree”).

Do stowarzyszenia można się zapisywać, jednak wymogiem jest posiadanie plantacji choinek o minimalnej powierzchni 10 ha.

Prezesem zarządu stowarzyszenia jest Marcin Kłopociński, wiceprezesem Dominik Gajewski, członkami zarządu są: Anna Dawidziuk-Jankowska, Piotr Bagiński i Piotr Wandycz.

Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa: polskiechoinki.org.

Kontakt: biuro@choinki.com, biuro@choinki.pl

 

 

Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa: polskiechoinki.org.

Kontakt: biuro@choinki.com, biuro@choinki.pl

REKLAMA
Targi Zieleń to życie