Prywatyzacja w Broniszach

Prywatyzacja Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach ma rozpocząć się w trzecim kwartale tego roku, po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego – poinformowało PAP Ministerstwo Skarbu Państwa.

Rynek w Broniszach ma być sprywatyzowany w trybie oferty publicznej, skierowanej w pierwszym etapie do uprawnionych akcjonariuszy spółki w ramach realizacji prawa pierwszeństwa. Trwają jeszcze prace przy przygotowaniu prospektu emisyjnego.
Będzie to już kolejna próba sprywatyzowania tego rynku hurtowego. W poprzedniej ofercie, którą przeprowadzono w pierwszej połowie 2012 r., akcje Bronisz nie znalazły nabywców.
Przygotowania do prywatyzacji rynku hurtowego w Broniszach rozpoczęły się w 2010 r. W grudniu 2011 r. Komisja Papierów Wartościowych zatwierdziła prospekt emisyjny, który przewidywał trzyetapowy proces prywatyzacji.
W 2012 r. ogłoszona została oferta na zakup akcji Bronisz. Skarb Państwa zaoferował do sprzedaży 71,1 tys. akcji, stanowiących 59,32% kapitału zakładowego spółki. Cena za jedną akcję została ustalona na 2536 zł. W opinii uprawnionych inwestorów była ona jednak za wysoka.

Według prezesa Bronisz Mirosława Mazuruka, przygotowywany proces prywatyzacji będzie przebiegał tak samo, jak poprzedni.
W pierwszym etapie akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, czyli 850 osobom. Jeżeli walory nie znajdą nabywców, wówczas będą mogły je kupić instytucje posiadające akcje Rynku Hurtowego. W trzecim etapie prywatyzacji na akcje będą mogli zapisywać się m.in. producenci rolni, rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne współpracujące ze spółką przez co najmniej dwa lata.

Akcjonariuszami Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach są: ministerstwo skarbu, które posiada ponad 59% akcji, producenci, hurtownicy – ok. 22,5%, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 12,5%, PZU Życie SA – 2,28%, Bank Zachodni WBK – 0,83% oraz gmina Ożarów Mazowiecki – 0,08% akcji.

Bronisze to największy rynek hurtowy owoców, warzyw i kwiatów w Polsce. Na 40 hektarach znajduje się 8 hal targowych i magazyn wysokiego składowania. Przychody za 2012 r. wyniosły 48,3 mln zł; spółka w tym roku wypłaci dywidendę w wysokości 9 mln zł.
 

Źródło: Portal spożywczy

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: