Sprzedawcy we własnych oczach

Aż 68% sprzedawców przyznało, że często zdarza im się wykorzystywać niewiedzę klientów, aby ułatwić sobie sprzedaż produktu lub usługi. Instytut MillwardBrown sprawdził opinie przedstawicieli tego zawodu w kwestiach etyki oraz zbadał, jak postrzegają oni sami siebie

Niemal wszyscy respondenci są zdania, że sprzedawca pełni ważną rolę w budowaniu wizerunku firmy. Większość z nich uważa także, że ma on wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Prawie połowa badanych (42%) zgadza się ze stwierdzeniem, że ważniejsze jest sprzedanie towaru lub usługi niż etyczne zachowanie. Sprzedawcy przyznają również, że zdarza im się sprzedać klientowi rzecz, której on nie potrzebuje (30%), lub że nie przekazują wszystkich istotnych informacji o ofercie (30%).

Zdaniem respondentów profesjonalny sprzedawca odznacza się przede wszystkim znajomością produktu lub usługi oraz umiejętnością budowania długofalowych relacji z klientami (po 79% wskazań).

Instytut MillwardBrown przeprowadził badanie na zlecenie Polish National Sales Awards. Metoda: wywiady internetowe (CAWI). Czas badania: 12–25 lutego 2014 r. Wielkość próby: N=159.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele handlowi i pracownicy działów sprzedaży. Wyniki zaprezentowano podczas inauguracji VI edycji konkursu Polish National Sales Awards.

Źródło: Marketing  przy kawie

 

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie