Srebrny jubileusz ENA i ZSzP

European Nurserystock Association – Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA) oraz Związek Szkółkarzy Polskich (ZSzP) 19 października świętowały 25. rocznicę powstania. Z tej okazji w 19 krajach mających swoich przedstawicieli w ENA zostało posadzonych 25 pamiątkowych drzew. W Warszawie był to dąb Quercus 'Monument’

 

W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego 19 października odbyła się uroczystość upamiętniająca 25. rocznicę powołania do życia Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego – European Nurserystock Association (ENA) oraz Związku Szkółkarzy Polskich (ZSzP). Tego dnia, jednocześnie we wszystkich 19 krajach mających swoich przedstawicieli w ENA, zostało posadzonych 25 pamiątkowych drzew. W Warszawie Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, dr Hanna Werblan-Jakubiec, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW oraz Wojciech Wróblewski, prezes zarządu Związku Szkółkarzy Polskich posadzili wyjątkowo wartościową, kolumnową, polską odmianę dębu ‘Monument’.

 

Dąb Quercus 'Monument’

Silnie rosnące drzewo liściaste o zwartej, szeroko kolumnowej lub jajowatej koronie. Po 10 latach osiąga 8 m wysokości. Gałęzie wyprostowane i skierowane ku górze. Liście sezonowe, skórzaste, błyszczące, ciemnozielone z wierzchu, jasnoszare i owłosione od spodu, stosunkowo duże, do 18 cm. Kwiaty rozdzielnopłciowe, zielonkawe, niepozorne. Owoce – orzechy (żołędzie) dojrzewające jesienią. Wymaga stanowiska słonecznego. Preferuje gleby świeże i głębokie, ale będzie dobrze rosnąć na każdej przeciętnej glebie ogrodowej. Całkowicie mrozoodporny. Strefa mrozoodporności 4a. Odmiana o bardzo dekoracyjnej geometrycznej formie, polecana do sadzenia przy reprezentacyjnych budynkach, wjazdach, jako drzewo alejowe, w parkach i dużych ogrodach. Wykazuje wysoką odporność na mączniaka Erysiphe alphitoides. Jedna z najładniejszych odmian ozdobnych dębów, które mogą być uprawiane w Polsce. Powstała jako mieszaniec Quercus robur ‘Fastigiata’ i Quercus macranthera. Odmiana wyselekcjonowana w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Odmiana nagrodzona w 2009 r. złotym medalem w Konkursie Roślin Nowości Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to Życie” w Warszawie.

Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie jest międzynarodową organizacją reprezentującą interesy producentów materiału szkółkarskiego z 19 krajów europejskich. ENA została powołana w 1991 r. w celu nawiązywania i zacieśniania relacji ekonomicznych, społecznych i kulturalnych na poziomie międzynarodowym. Członkami ENA są reprezentanci krajowych lub regionalnych stowarzyszeń branżowych. ENA reprezentuje ponad 17 tys. europejskich szkółkarzy prowadzących uprawy na ponad 100 tys. ha, zatrudniających ponad 100 tys. pracowników. Ponad 80% obrotu roślinami w obrębie Unii Europejskiej odbywa się w krajach członkowskich ENA. Obecnie ENA skupia przedstawicieli organizacji szkółkarskich z 19 krajów: Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. ENA lobbuje na rzecz branży szkółkarskiej w UE, ale działa także w interesie członków spoza Wspólnoty. W obszarze zainteresowania i działalności ENA leży wiele technicznych aspektów związanych z branżą szkółkarską, kontynuując jednocześnie monitorowanie regulacji prawnych obejmujących ten sektor. 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: