Trendy konsumenckie 2030

Firma badawcza Mintel przygotowała raport zawierający 7 kluczowych czynników wpływających na zachowanie konsumentów, które będą kształtować globalne rynki przez kolejne 10 lat. W jaki sposób mogą one wpłynąć na decyzje biznesowe firm z różnych branż?

Prognoza dotycząca globalnych rynków konsumenckich przygotowana przez firmę Mintel powstawała na bazie analizy różnych zbiorów danych, m.in.: ekonomicznych, demograficznych, technologicznych, politycznych i socjologicznych. Przeanalizowano wpływ zmian środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na motywację konsumenta i dokonywane przez niego wybory, w ten sposób wyróżniając 7 kluczowych czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów, takich jak dobrostan, otoczenie, technologia, prawa, tożsamość, wartość i doświadczenia. Jak należy interpretować te słowa klucze?

 

Dobrostan
Poszukiwanie fizycznego i psychicznego dobrostanu

Dobrostan oznacza obecnie nie tylko szeroko rozumianą chęć zadbania o siebie, nie jest to również ekstremalna zmiana stylu życia czy wdrożenie ścisłego reżimu. Zamiast tego głównym czynnikiem oddziałującym na zachowanie konsumentów staje się podejście całościowe (holistyczne), którego fundamentem jest wygoda, transparentność i wartość. Konsumenci wiedzą coraz więcej o produktach i składnikach obiecujących niegdyś niszowe lub nieznane rozwiązania, i w coraz większym stopniu zaczynają je kwestionować. Jednocześnie wzrasta zapotrzebowanie na produkty, które poprawiają jakość życia, a nie dokonują jedynie powierzchownych zmian.
Marki mają szansę stać się dla swoich klientów partnerami w sferze dobrostanu. Choć nadal na rynku obecna jest masowość i uniwersalność, będziemy obserwować wzrost znaczenia rozwiązań szytych na miarę, których celem jest spełnienie wielu odmiennych potrzeb konsumentów.
Długowieczność spotka się z wygodą, a konsumenci będą szukali dobrostanu we wszystkich swoich działaniach. Postępująca automatyzacja będzie wywierać presję na bezpieczeństwo miejsc pracy, ale jednocześnie stworzy okazję do wdrożenia zdrowszych metod pracy. Czyste powietrze i woda staną się atutami sprzedażowymi, a popyt na wygodę spowoduje wzrost popularności domowych systemów filtracji umożliwiających konsumentom stworzenie bezpiecznego środowiska życia.

Otoczenie
Poczucie więzi ze środowiskiem zewnętrznym

Jeżeli, zgodnie z przewidywaniami ONZ, w 2030 r. liczba ludzi osiągnie 8,5 mld, najważniejszą kwestią stanie się poszukiwanie lepszych sposobów maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i lepszych metod dzielenia się ograniczonymi zasobami. Konieczność uwzględnienia etycznego wymiaru innowacji będzie siłą napędową dla polityki, społeczeństw, nauki i gospodarki. Choć technologie komunikacji ułatwią współpracę ponad narodowymi granicami, coraz częściej technologia będzie wykorzystywana do wymiany informacji na temat tego, w jaki sposób przełomowe przedsiębiorstwa działające na lokalnym rynku mogą oddolnie tworzyć zrównoważoną gospodarkę.
Wspólne wykorzystywanie przestrzeni do życia, pracy, nauki i odpoczynku przyczyni się do powstawania nowych organizacji opartych na lokalnych społecznościach, w których ludzie współpracują ze sobą w celu stworzenia nowych produktów i usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Lepsza i tańsza technologia telekomunikacyjna zwiększy elastyczność warunków pracy i sprawi, że coraz więcej konsumentów stanie się cyfrowymi nomadami.

W 2020 r. na rzece Chicago zadebiutuje Wild Mile, pierwszy na świecie pływający ekopark o długości 1 mili, składający się z lasów i ogrodów
Fot. www.wildmilechicago.org

 

Technologia
Znajdowanie rozwiązań dzięki technologii w świecie fizycznym i cyfrowym

Do 2030 r. sieć 5G połączy 125 mld urządzeń (11 mld w 2019 r.), zatem technologia mobilna będzie zacierać granice pomiędzy czasem i miejscem podróży, pracy, nauki i odpoczynku. To spowoduje coraz częstsze wykorzystanie elementów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) w różnych branżach. Co nas czeka w perspektywie 2025 r.? Sieć 5G będzie docierać do połowy wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych na całym świecie, przeżycia w 4D w wirtualnej rzeczywistości postrzegane będą jako „nowy luksus”, monitory Bluetooth zastąpią telewizory, a normą stanie się nawigacja AR i konsultacje medyczne online. Jednocześnie w pełni bezobsługowa sprzedaż detaliczna będzie odbywała się tylko w dyskontach i sklepach typu convenience, ponieważ coraz więcej konsumentów będzie domagać się interakcji międzyludzkich podczas zakupów.

 

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) pracują nad projektem „roślin-cyborgów”, które mają zastąpić urządzenia z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów

 

Prawa
Pragnienie zyskania szacunku, ochrony i wsparcia

Coraz większe znaczenie zyskuje „kultura kasowania” (cancel culture), określana również jako „kultura oburzenia” (callout culture). Złość wywołana brakiem prywatności i bezpieczeństwa danych oraz utratą zaufania do marek powoduje, że konsumenci stają się bezlitośni. Żadna firma, marka czy osoba nie jest bezpieczna w dzisiejszym świecie napędzanym przez media społecznościowe. Jednocześnie konsumenci chcą, aby firmy i marki reprezentowały sobą coś istotnego. W ciągu najbliższych 10 lat będziemy coraz częściej świadkami negatywnych reakcji konsumentów, którzy wciąż próbują odnaleźć swój głos w cyfrowej erze. Do 2030 r. nastąpi odwrót od powszechnego oburzenia, ponieważ konsumenci poczują się znużeni powtarzanym w nieskończoność cyklem reaktywnego dyskursu.

 

Tożsamość
Zrozumienie i wyrażenie siebie i swojego miejsca w społeczeństwie

Tożsamość to coś wyjątkowo osobistego. Konsumenci kwestionują zastany porządek, odchodząc od sztywnych definicji rasy, płci i seksualności, i wybierając bardziej indywidualne i płynne podejście do tożsamości. To przede wszystkim nastolatki stoją na czele zmian w sposobie postrzegania samego siebie, swoich działań i otaczającego świata, tworząc po drodze nowe słownictwo i systemy klasyfikacji.
Mimo iż obecnie ludzie są ze sobą połączeni bardziej niż kiedykolwiek przedtem, poczucie osamotnienia i izolacji będzie wciąż rosnąć, osiągając do roku 2030 rozmiary epidemii. Eksperci firmy Mintel spodziewają się, że firmy, marki, organizacje społeczne i rządy będą tworzyć rozwiązania na bazie technologii, które pomogą walczyć z samotnością i zwalczać jej epidemię, a powszechne stanie się zainteresowanie ekoterapią, czyli terapią naturą, której celem jest zadbanie zarówno o zdrowie psychiczne, jak i fizyczne.

 

Wartość
Uzyskiwanie namacalnych i realnych korzyści dzięki inwestycjom

Charakterystyczną cechą naszej obecnej epoki jest nadmierna i niezrównoważona konsumpcja. Wypromowana przez media społecznościowa kultura „przesuwania kciukiem” (swipe up culture) utrwaliła pogoń za kupowaniem więcej i lepiej. Ponieważ zmiany klimatu są jednym z kluczowych czynników definiujących nowoczesne społeczeństwo, konsumenci zaczynają coraz uważniej przyglądać się własnym nawykom dotyczącym konsumpcji i już teraz chcą wprowadzić rozwiązania mające zmienić przyszłość na lepsze.
Uważniejsze przyglądanie się nawykom konsumpcyjnym wpływa na zmianę opinii konsumentów na temat wartości towarów i usług. W miarę wypracowywania bardziej świadomego podejścia do wydatków konsumenci szukają również czegoś autentycznego i wyjątkowego – czegoś, co będzie pasować do zmieniającej się tożsamości konsumenta i zaspokoi potrzebę nonkonformizmu. Konsumenci definiują wartość z punktu widzenia wpływu zakupów na świat. Pragną dokonywać bardziej świadomych i ekologicznych zakupów.

 

Doświadczenia
Poszukiwanie i odkrywanie stymulacji

Choć zapotrzebowanie na stymulację nie jest niczym nowym, stopniowo zmienia się rola, jaką odgrywa w podejmowaniu decyzji przez konsumentów. Nie można już lekceważyć aspektu „doświadczalnego”, gdyż nie jest to jedynie narzędzie marketingowe czy przelotna fanaberia – wręcz przeciwnie, konsumenci silnie przeżywają emocjonalny związek z markami, które się wyróżniają. Technologia sprawia, że doświadczenia stały się masowo dostępne, a jednocześnie spowodowała zapotrzebowanie na interakcję offline z markami. Oba czynniki mogą dać konsumentom poczucie wyjścia poza swoją strefę komfortu.

Opracowanie na podstawie materiałów firmy Mintel. Więcej informacji: www.polska.mintel.com.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: