W Młynie Jacka

W dniach  30 września – 1 października w siedzibie firmy Best – Pest w Jaworznie odbyło się spotkanie w ramach współpracy firm Best-Pest, Kwazar i W. Legutko. Na zjazd przybyło ponad 90 proc. spośród zaproszonych osób. W evencie wzięli udział przedstawiciele „Biznesu Ogrodniczego”

Spotkanie to było kolejnym – trzecim w ramach cyklu sojuszu pomiędzy firmami. Ich celem jest przede wszystkim integracja z partnerami handlowymi i podkreślenie znaczenia idei firm rodzinnych. W Jaworznie partnerzy współpracujących firm mieli okazję zobaczyć siedzibę firmy Best – Pest oraz zapoznać się z technologiami wykorzystywanymi przy produkcji.

Po zapoznaniu się z zakładem produkcyjnym Best – Pest uczestnicy wzięli udział w szkoleniu, które odbyło się w Hotelu Młyn Jacka. Podczas jego trwania przedstawiciele firm rozmawiali o produktach, kontroli jakości, funkcjonowaniu firm oraz o potrzebach i oczekiwaniach konsumentów.

– Spotkanie było idealną okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy firmami Best-Pest, Kwazar i W. Legutko. Cieszy również fakt ogromnego zainteresowania szkoleniem i duża frekwencja. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób – mówi Małgorzata Świętosławska, właścicielka firmy Best – Pest.

REKLAMA