Walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych

W bieżącym roku mija trzyletnia kadencja obecnego zarządu PSCO, którego prezesem jest Leszek Kurowski. Na spotkaniu z okazji 5-go sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 25-26 listopada w Spale, podsumowany zostanie miniony okres, a członkowie stowarzyszenia wybiorą nowy zarząd. Tegoroczny zjazd będzie okazją do dyskusji na temat funkcjonowania Stowarzyszenia, a także omówienia bliższej współpracy ze Związkiem Szkółkarzy Polskich. W programie zgromadzenia przewidziane jest: Szkolenie „Stres – przyczyny, skutki i sposoby radzenia sobie z nim”; propozycja „Biznesu Ogrodniczego” wspólnego marketingu centrów ogrodniczych; wystąpienie Bronisława Szmita na temat możliwości współpracy ZSzP z członkami PSCO; szkolenie „Biznes relacji, czyli jak kreować przewagę konkurencyjną firmy”.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: