Złoty Krzyż Zasługi dla Lucjana Gursztyna
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Lucjan Gursztyn członek Związku Szkółkarzy Polskich, jego wieloletni prezes (kadencja 2003-2009) został nagrodzony za swoją pracę, zaangażowanie i działalność na rzecz społeczeństwa. Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz polskiej produkcji szkółkarskiej dla Lucjana Gursztyna to jedno z ostatnich odznaczeń przyznanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W chwili obecnej trwają ustalenia dotyczące czasu i miejsca wręczenia Krzyża. Lucjan Gursztyn otrzymał także Medal Złoty za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wręczył go podczas uroczystości 5 maja 2010 roku wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Mścianica.

Źródlo: Związek Szkółkarzy Polskich

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: