Sumin wapno węglanowe

Charakteryzuje się 100% reaktywnością, bezpośrednio po trafieniu do gleby wchodzi w reakcję z roztworem glebowym. Szybko podnosi odczyn gleby, co przekłada się na wzrost efektywności pobierania przez rośliny składników pokarmowych, skutecznie hamuje toksyczne działanie glinu. Umożliwia to rozwój pożądanej mikroflory, co wpływa na przebieg  procesu mineralizacji materii organicznej w glebie i jednocześnie ogranicza rozwój chorobotwórczych grzybów.

„SUMIN”

Świerkówki 15A, 64-605 Wargowo

www.sumin.com.pl

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie