Ubezpieczenia skrojone na miarę branży ogrodniczej


To, co wyróżnia oferowane przez nas ubezpieczenia, to fakt, że tworzone były przez samych ogrodników. Jest to jedyne tak kompleksowe rozwiązanie dla branży ogrodniczej, ubezpieczenie, z którego korzystają producenci w całej Europie. Pozwala na indywidualny dobór zakresu ochrony. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować szeroki zakres ubezpieczenia dopasowany do potrzeb każdego ogrodnika – mówi Michael Lösche, prezes zarządu AgroRisk Polska

Rozmawia: Karolina Kałdońska

AgroRisk Polska to pośrednik ubezpieczeniowy, który od niedawna działa w Polsce. Proszę nam przybliżyć historię firmy AgroRisk Polska. Jakie były jej początki?
AgroRisk Polska to pośrednik ubezpieczeniowy, który prowadząc swoją działalność korzysta z wieloletniego doświadczenia trzech udziałowców: pierwszym jest Gartenbau-Versicherung, drugim R+V, a trzecim VEREINIGTE HAGEL. Wszyscy współwłaściciele AgroRisk Polska są zakorzenieni w zielonym biznesie.
W 2019 r. te trzy towarzystwa ubezpieczeniowe założyły AgroRisk Polska – po to, aby za jego pośrednictwem, jako agenta ubezpieczeniowego, móc na polskim rynku oferować wysokospecjalistyczne produkty ubezpieczeniowe. Z tych trzech firm Gartenbau-Versicherung skupione jest na ogrodnictwie, produkcji szkółkarskiej, centrach ogrodniczych, produkcji grzybów.
VEREINIGTE HAGEL, R+V i Gartenbau-Versicherung są liderami ubezpieczeń w swoich branżach w Europie. Z ich oferty korzystają klienci z Niemiec, Włoch, Holandii, Austrii, Grecji, Chorwacji czy Belgii. Cieszę się, że za pośrednictwem naszej firmy również polscy producenci mogą dołączyć do tego grona.

Czym wyróżnia się na rynku oferta AgroRisk Polska?


AgroRisk Polska jest jedynym w Polsce pośrednikiem oferującym ubezpieczenia od Gartenbau-Versicherung. Ich produkt ubezpieczeniowy – HORTISECUR® – to najlepsze ubezpieczenie nie tylko budynków, ale także upraw. Można go składać jak puzzle, dopasowując do potrzeb konkretnego klienta. Ogrodnik, dobierając odpowiednie moduły, zabezpiecza to, co jest dla niego najważniejsze.
Bardzo istotnym elementem oferowanego ubezpieczenia jest też to, że producent może zabezpieczyć roślinę od tzw. ryzyk technicznych – na przykład w momencie, gdy przestanie działać ogrzewanie czy komputer sterujący uprawą. Jeżeli z kolei w wyniku huraganu czy gradu dojdzie do uszkodzeń budynków, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie nie tylko za ubezpieczony budynek, uprawę, ale również za przerwę w produkcji.
Przy wypłacie odszkodowania zostaną uwzględnione także np. koszty sprzątania obiektu. Zakres elementów, które można objąć ubezpieczeniem jest więc naprawdę bardzo szeroki.
O wyjątkowości produktu ubezpieczeniowego HORTISECUR®, ale i samego ubezpieczyciela Gartenbau-Versicherung, świadczy fakt, że zarówno członkowie zarządu, jak i pracownicy sami są ogrodnikami i znają się na uprawach.
Nasza firma jako wyspecjalizowany pośrednik i doradca ma także jeszcze jedną, unikatową zaletę – już na etapie budowy obiektu chętnie doradzimy i podpowiemy czy planowane rozwiązania techniczne będą mogły być w pełni objęte ubezpieczeniem.

Dlaczego doradztwo już na etapie budowy jest takie ważne?


Doradztwo na etapie inwestycji jest istotne z dwóch powodów. Pomaga inwestorowi, który podczas planowania czy budowy, korzystając z doświadczenia ubezpieczyciela, może uniknąć rozwiązań, które wiązałyby się ze zwiększonym ryzykiem powstania szkody. Równocześnie, mniejsze ryzyko ubezpieczeniowe procentuje niższą składką podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Co znaczące, od wielu lat Gartenbau-Versicherung współpracuje także z producentami szklarni, zwracając im uwagę na to, co można poprawić, aby uniknąć szkody.

Co jest największym wyzwaniem na polskim rynku? Czym różni się rynek polski od innych rynków europejskich?


Różnic pomiędzy polskim rynkiem i innymi rynkami europejskimi nie ma. Oczekiwania ogrodników są wszędzie takie same, potrzebują skutecznej ochrony ubezpieczeniowej dla swojej wysokonakładowej produkcji.
Największym wyzwaniem na polskim rynku jest zdobycie zaufania ogrodników. Zaufanie zdobywa się wtedy, kiedy dochodzi do szkód, bo dopiero wówczas producent może zauważyć, że szkoda likwidowana jest przez fachowców, również z wykształceniem i wiedzą ogrodniczą. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, naszym celem jest to, aby ogrodnicy ubezpieczeni za pośrednictwem AgroRisk Polska uczestniczyli w likwidacji szkód u innych ogrodników.

Czy AgroRisk Polska ma także ofertę dedykowaną centrom ogrodniczym? Jakie elementy obejmuje ubezpieczenie dla centrów ogrodniczych?


Centra ogrodnicze, oprócz zabudowań, mogą ubezpieczyć wszystko to, co znajduje się w środku. Nie jest to typowe ubezpieczenie budynku, w tym przypadku ważna jest też wartość roślin i towarów zgromadzonych wewnątrz. Aby odpowiednio dobrać ofertę należy mieć wiedzę o tym, co może ulec zniszczeniu wewnątrz centrum ogrodniczego i nasi fachowcy posiadają takie umiejętności.

Jaką rolę pełni doradca AgroRisk Polska w momencie likwidacji szkód?


Po wystąpieniu szkody należy ją jak najszybciej zgłosić do AgroRisk Polska. Po otrzymaniu informacji o szkodzie kontaktujemy się z klientem, zbieramy informacje i przekazujemy je do ubezpieczyciela – Gartenbau-Versicherung. Przedstawiciel ubezpieczyciela likwiduje szkodę, a podczas całego procesu likwidacji ogrodnik ma zapewnioną opiekę i doradztwo z naszej strony. To, co wyróżnia rozwiązania Gartenbau-Versicherung, które proponujemy to fakt, że w momencie szkody od razu wypłacana jest zaliczka na poczet likwidacji szkody, aby ubezpieczony mógł szybko podjąć działania i zabezpieczyć to, co jeszcze da się uratować. Jest to ważne dla utrzymania płynności finansowej ubezpieczonego. Jest to jeden z benefitów i elementów wyróżniających HORTISECUR® na rynku ubezpieczeń.

Co chciałby Pan przekazać w imieniu AgroRisk Polska centrom ogrodniczym, szkółkom czy inwestorom ogrodniczym?


Zachęcam do kontaktu i zaproszenia naszego przedstawiciela na każdym etapie prowadzenia biznesu i niezależnie od jego skali. Naszym celem jest zbudowanie zaufania branży ogrodniczej i zaproponowanie przedstawicielom zielonego biznesu ubezpieczenia idealnie dopasowanego do specyfiki ich działalności. Ręczę za to, że oferowane ubezpieczenia zostały wielokrotnie sprawdzone przez fachowców z branży, są skrojone na miarę i dobrze chronią interesy ubezpieczonych.

REKLAMA