HORTICO kupiło PNOS-a za ponad 13 mln zł

Oferta HORTICO SA została wybrana w przetargu na sprzedaż Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej – poinformował zarząd spółki

W dniu 11 grudnia 2014 r. w przetargu na sprzedaż PNOS-u została wybrana oferta złożona przez HORTICO SA, spółka zaoferowała cenę 13 065 487 zł.
Przetarg dotyczył całości Przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo; księgi i dokumenty handlowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; umowy, w tym umowy handlowe i administracyjne, licencje i koncesje; należności; prawo ochronne na znak towarowy; środki trwałe; nasiona genetyczne i hodowlane oraz ze zwrotów; prawa do nasion kwalifikowanych; prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z nieruchomościami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. Od 1 lipca 2014 r. PNOS zarządzane jest, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z syndykiem masy upadłości, przez spółkę zależną HORTICO SA– Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o.

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: