Papierowe wydanie – bardziej przydatne

– Strony internetowe pism konsumenckich coraz częściej stają się substytutem wydań papierowych. W przypadku czasopism branżowych jest inaczej. Strona internetowa służy pogłębianiu i aktualizacji wiedzy pozyskanej z wydania papierowego i stanowi swego rodzaju zaplecze informacyjne – mówi dr Izabella Anuszewska, Research Unit Director w firmie MillwardBrown SMG/KRC

Jaką rolę w przypadku mediów branżowych odgrywają strona internetowa i newsletter?

Media branżowe stanowią specyficzny segment, niezależnie od tego, czy docierają do swoich czytelników jako drukowane magazyny, czy też za pośrednictwem nośników elektronicznych, takich jak strona internetowa lub newsletter. Fachowcy cenią sobie media branżowe, gdyż są one źródłem wiarygodnych, aktualnych i pogłębionych informacji, dostarczanych przez specjalistów z danej dziedziny. Strona internetowa i newsletter są w tym przypadku narzędziem, dzięki któremu media branżowe są w stanie docierać do swoich czytelników częściej i łatwiej. Szczególnie w przypadku dziennikarstwa fachowego istotne jest szybkie informowanie o aktualnościach i nowościach, gdyż bieżące wiadomości – niezbędne do szybkiego reagowania na zmieniające się realia rynkowe – są kluczem do sukcesu.

Czy na rynku prasowym odbiorcy nośników elektronicznych danego tytułu korzystają z nich zamiast wydania papierowego?
Tendencje są w tej kwestii odmienne w przypadku mediów branżowych i mediów konsumenckich. Na podstawie badań, które przeprowadziliśmy, można stwierdzić, że czytelnicy mediów konsumenckich korzystający z czasopisma wyłącznie za pośrednictwem internetu mogą stanowić około 20% wszystkich odbiorców danego tytułu.
Dla klienta ostatecznego strony internetowe pism konsumenckich pełnią coraz częściej rolę substytutywną dla tradycyjnych czasopism. Tymczasem w przypadku branżowych czasopism strona internetowa pełni funkcję komplementarną: służy pogłębieniu i aktualizacji wiedzy pozyskanej z wydania papierowego i stanowi swego rodzaju zaplecze informacyjne. Papierowe wydanie jest – zdaniem czytelników – bardziej przydatne w prowadzeniu działalności, natomiast użytkownicy strony internetowej najbardziej cenią sobie możliwość pogłębienia wiedzy o poszczególnych kategoriach oraz dostęp do bieżących informacji i zapowiedzi planowanych wydarzeń.

Cała rozmowa z dr Izabellą Anuszewską dostępna w lutowym wydaniu „Biznesu Ogrodniczego".

 

REKLAMA
Targi Zieleń to życie