Polska gospodarka odbija

Przyszły rok ma przynieść wyraźną poprawę koniunktury w  polskiej gospodarce. Lepsza ma być kondycja firm, lepiej będzie na rynku pracy

Polska gospodarka wzrośnie w 2014 roku o 2,7 proc. – wynika z prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jak przewiduje MFW, dotknięta w 2012 r. i pierwszej połowie tego roku ostrym spowolnieniem polska gospodarka zaczyna się odradzać. Wzrost będzie kontynuowany w 2014 r., na co zasadniczy wpływ będzie miał popyt wewnętrzny.

MFW spodziewa się, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 4,6 proc. PKB w 2013 r. i 3,5 proc. w przyszłym roku.
Według publikowanych w październiku prognoz Funduszu, szacowany średni potencjalny poziom wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2013-2017 wyniesie 2,5 proc. rocznie wobec 4,4 proc. w latach 2003-2007.

Źródło: www.forbes.pl;
 

REKLAMA