Synergia doświadczeń

Będziemy działać sprawniej, szybciej i skuteczniej, a rezultaty mojej pracy będą widoczne zarówno dla partnerów biznesowych grupy wydawniczej, jak i dla czytelników – mówi Hanna Kowal, nowa dyrektor zarządzająca w firmie Media Experts, wydawcy „Biznesu Ogrodniczego”

 

Rozmawia: Michał Gradowski

 

Wiele osób zna Panią doskonale z pracy w Polskiej Izbie Nasiennej, gdzie przez ostatnie dwa lata była Pani sekretarzem generalnym. Jakie są Pani wcześniejsze doświadczenia zawodowe?

Z wykształcenia jestem mgr inż. rolnikiem, mam doświadczenie w prowadzeniu produkcji i sprzedaży w branży ogrodniczej i rolnictwie. Przez kilkanaście lat byłam związana z koncernem Danone, gdzie systematycznie zwiększał się zakres moich kompetencji, aż do funkcji kierownika ds. zakupów, gdzie zarządzałam budżetem na poziomie kilkuset mln złotych. Przez ostatnie lata zajmowałam się głównie budowaniem i wdrażaniem strategii, prowadzeniem dużych projektów optymalizacyjnych oraz zarządzaniem zespołami pracowników i rozwojem ich kompetencji.

 

Jakie są Pani główne cele jako nowego dyrektora zarządzającego dwóch wydawnictw – Media Experts oraz Top Media & Publishing House – mających w swoim portfolio tak różne tytuły jak branżowy „Biznes Ogrodniczy” i konsumencki „SlowLife”?

Różnorodne doświadczenia obu Wydawnictw są dużym atutem, pozwalającym osiągać efekt synergii dla całej grupy wydawniczej. Chcę wykorzystać moje doświadczenia z branży FMCG głównie w zakresie podnoszenia standardów obsługi, optymalizacji procesów wewnątrz organizacji, a także zwiększania efektywności zarządzania bazami danych. Rezultaty będą widoczne zarówno dla partnerów biznesowych obu Wydawnictw, jak i dla czytelników wszystkich tytułów. Będziemy działać sprawniej, szybciej i skuteczniej. Priorytetem są dla mnie także nowe płaszczyzny rozwoju. W planach jest zwiększenie intensywności działań w zakresie content marketingu, Wydawnictwa mocniej postawią również na interaktywność, powstanie nowy portal internetowy miesięcznika „Biznes Ogrodniczy”. Chcemy także poszerzyć wachlarz usług oferowanych w ramach grupy wydawniczej. Mam tu na myśli zarówno działania z zakresu szeroko pojętego PR-u, jak i szkolenia – czego dobrym przykładem była konferencja dla właścicieli centrów ogrodniczych na VI Forum Branży Ogrodniczej, bardzo wysoko oceniona przez uczestników.

 

Jakie było Pani pierwsze wrażenie po dołączeniu do zespołu grupy wydawniczej?

Dawno nie spotkałam grupy tak energicznych i kreatywnych ludzi, którzy jednocześnie dużo chcą i dużo mogą – zarówno w zakresie realizacji celów biznesowych, jak i własnego rozwoju. Moim głównym zadaniem będzie więc wprowadzanie procesów zwiększających efektywność. Wszyscy pracownicy Wydawnictwa mają też szerokie horyzonty – jestem przekonana, że to efekt częstych kontaktów z przedstawicielami branży ogrodniczej, którzy mają rozległą i różnorodną wiedzę, a często także nietuzinkową osobowość. Przekonałam się o tym w PIN-ie – w czasie pracy w tej instytucji poznałam wielu wyjątkowych ludzi, nie tylko z firm nasiennych. Dlatego nie mam wątpliwości, że zarówno przed Wydawnictwem, jak i przed całą branżą    

są jeszcze ogromne możliwości rozwoju. 

 

REKLAMA

MOZE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: